safsata

safi

Arapça ṣfw kökünden gelen ṣāfi, ṣāf صافٍ z "temiz, halis" sözcüğünden alıntıdır.

safir

Arapça ṣfr kökünden gelen ṣafīr صفير z "mavi renkli bir süs taşı, gök yakut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen saphīr ספיר z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sáppheiros σάπφειρος z sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Sanskritçe sanipriya शनिप्रिय z "«Satürn'ün sevdiği», a.a." sözcüğünden alıntıdır.

safra1

Arapça ṣfr kökünden gelen ṣafrāˀ صفراء z "öd salgısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣfar أصفر z "koyu sarı" sözcüğünün faˁlā vezninde sıfat dişilidir.

safra2

İtalyanca sabura "gemilerde denge ağırlığı, balast" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen saburra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sabulum "kaba kum, çakıl taşı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

safran

Arapça zaˁfarān veya ṣaˁfarān زعفران z "sarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça zar-paran "«altın-tel», sarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus" sözcüğünden alıntıdır.

safsata
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
sefsatat-i bātılü'l-medlūl [anlamdan yoksun boş söz]

Köken

Arapça sfṣṭ kökünden gelen safṣaṭa(t) سفصطة z "laf ebeliği, sofistlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sophistía σοφιστία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sophistḗs σοφιστής z "sofist, laf ebesi" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sofist maddesine bakınız.


07.12.2015
sağ

Eski Türkçe saġ "1. muteber, esen, salim (sıfat), 2. sağlık, esenlik (ad), 3. sağ el" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sa- "saymak, itibar etmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sağ|mak

Eski Türkçe saġ- "süt sağmak" fiilinden evrilmiştir.

sağal|mak

Eski Türkçe saġ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

sağanak

Türkiye Türkçesi sağna- "fışkırtmak, püskürtmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sağ- "(süt) sağmak" fiilinden türetilmiştir.

sağdıç

Eski Türkçe sağdıç "düğünde güveyin sağında yürüyen kılavuz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sağduş biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Doerfer, Türk. und Mong. Elementen im Neupersisch sf. III§1216) Bu sözcük Eski Türkçe sağ ve Eski Türkçe tuş "denk, yan, karşı" sözcüklerinin bileşiğidir. (Kaynak: Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk sf. )