safran

safha

Arapça ṣfḥ kökünden gelen ṣafḥa(t) صفحة z "düzlem, düzey, tabaka, kitap sayfası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafaḥa صفح z "yaydı, düzledi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

safi

Arapça ṣfw kökünden gelen ṣāfi, ṣāf صافٍ z "temiz, halis" sözcüğünden alıntıdır.

safir

Arapça ṣfr kökünden gelen ṣafīr صفير z "mavi renkli bir süs taşı, gök yakut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen saphīr ספיר z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sáppheiros σάπφειρος z sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Sanskritçe sanipriya शनिप्रिय z "«Satürn'ün sevdiği», a.a." sözcüğünden alıntıdır.

safra1

Arapça ṣfr kökünden gelen ṣafrāˀ صفراء z "öd salgısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣfar أصفر z "koyu sarı" sözcüğünün faˁlā vezninde sıfat dişilidir.

safra2

İtalyanca sabura "gemilerde denge ağırlığı, balast" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen saburra sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince sabulum "kaba kum, çakıl taşı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

safran
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
yaşıḳ türtti yüzke sarıġ zaˁfarān [güneş sürdü yüzüne sarı safran] [ Codex Cumanicus, 1303]
safranum - Fa & Tr: zafran

Köken

Arapça zaˁfarān veya ṣaˁfarān زعفران z "sarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça zar-paran "«altın-tel», sarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için zer maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça sözcükte sad/ze varyasyonu Farsçadan alıntıya işaret eder. Asya Asbaghi (1988), Persische Lehnwörter im Arabischen. • İngilizce saffron, İtalyanca zafferano, İspanyolca azafrán biçimleri Arapçadan alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler

aspir


12.03.2018
safsata

Arapça sfṣṭ kökünden gelen safṣaṭa(t) سفصطة z "laf ebeliği, sofistlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen sophistía σοφιστία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sophistḗs σοφιστής z "sofist, laf ebesi" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

sağ

Eski Türkçe saġ "1. muteber, esen, salim (sıfat), 2. sağlık, esenlik (ad), 3. sağ el" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sa- "saymak, itibar etmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sağ|mak

Eski Türkçe saġ- "süt sağmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Moğolca aynı anlama gelen saga- sözcüğü ile eş kökenlidir.

sağal|mak

Eski Türkçe saġ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

sağanak

Türkiye Türkçesi sağna- "fışkırtmak, püskürtmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sağ- "(süt) sağmak" fiilinden türetilmiştir.