sadme

sade

Farsça sāde ساده z "karışmamış, süssüz" sözcüğünden alıntıdır.

sadet

Arapça ṣdd kökünden gelen ṣadad صدد z "maksat, ilgi, konuyla ilgili olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #ṣdd צדד z "gözünü dikme, bir konuya yoğunlaşma" kökü ile eş kökenlidir.

sadık

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣādiḳ صادق z "güvenilir kimse, dürüst" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صَدَقَ z "dürüst idi, dost idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sadır

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣādir صادر z "kaynaklanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "kaynaklandı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sadizm

Fransızca sadisme "acı vermekten (cinsel) haz alma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Marquis de Sade "Fransız yazar (1740-1814)" özel adından +ism° ekiyle türetilmiştir.

sadme
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
hamle-i şīrāne ve sadme-i dilīrāne ile [aslanca bir hamle ve yürekli bir darbe ile]

Köken

Arapça ṣdm kökünden gelen ṣadma(t) صدمة z "çarpma, vurma, darbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadama صدم z "çarptı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Bu maddeye gönderenler

müsademe


14.10.2014
sadr

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadr صَدْر z "1. göğüs, 2. (mec.) bir şeyin başı, suyun kaynağı, mecliste baş köşe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "başladı, kaynaklandı" fiili ile eş kökenlidir.

sadrazam

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadr صدر z "1. göğüs, 2. bir şeyin başı, suyun kaynağı, lider" ve Arapça ˁẓm kökünden gelen aˁẓam أعظم z "en yüce, çok büyük" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Arapça ˁaẓīm "yüce, büyük" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir. )

saf1

Arapça ṣfw kökünden gelen ṣāfi, sāf صَافٍ z "temiz, halis, arı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafā صَفَا z "saf ve duru idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

saf2

Arapça ṣff kökünden gelen ṣaff صَفّْ z "sıra, dizi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaffa صَفَّ z "dizdi, düzdü, sıraladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

safa

Arapça ṣfw kökünden gelen ṣafāˀ صَفَاء z "temiz ve arı olma, manen saf olma, iç huzuru, mutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣafā صَفَا z "saf ve duru idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.