sadet

sadak

Moğolca saġadaġ "ok torbası, tirkeş" sözcüğünden alıntıdır.

sadaka

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣadaḳa(t) صَدَقة z "hak gözetirlik, charity" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣidāḳā צדקא z "doğruluk, erdem, adalet, hak gözetirlik, charity" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sadakat

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣadāḳa(t) صداقة z "sadıklık, dostluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صَدَقَ z "sadık idi, dost idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sadaret

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadāra(t) صدارة z "mecliste veya protokolde öncelik, saygınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "öne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sade

Farsça sāde ساده z "karışmamış, süssüz" sözcüğünden alıntıdır.

sadet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Dānişmend bir kılıç Sunbat'a urmak ṣadedinde iken Sunbat at başın çevürüp ters yüzine kaçdı.

Köken

Arapça ṣdd kökünden gelen ṣadad صدد z "maksat, ilgi, konuyla ilgili olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #ṣdd צדד z "gözünü dikme, bir konuya yoğunlaşma" kökü ile eş kökenlidir.


09.09.2017
sadık

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣādiḳ صادق z "güvenilir kimse, dürüst" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صَدَقَ z "dürüst idi, dost idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sadır

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣādir صادر z "kaynaklanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "kaynaklandı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sadizm

Fransızca sadisme "acı vermekten (cinsel) haz alma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Marquis de Sade "Fransız yazar (1740-1814)" özel adından +ism° ekiyle türetilmiştir.

sadme

Arapça ṣdm kökünden gelen ṣadma(t) صدمة z "çarpma, vurma, darbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadama صدم z "çarptı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

sadr

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadr صَدْر z "1. göğüs, 2. (mec.) bir şeyin başı, suyun kaynağı, mecliste baş köşe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "başladı, kaynaklandı" fiili ile eş kökenlidir.