sadaret

saçma

Türkiye Türkçesi saç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

sada

Arapça ṣdy kökünden gelen ṣadāˀ صَدَاء z "yankı, eko, tınlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadā صَدَا z "yankılandı, tınladı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

sadak

Moğolca saġadaġ "ok torbası, tirkeş" sözcüğünden alıntıdır.

sadaka

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣadaḳa(t) صَدَقة z "hak gözetirlik, charity" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣidāḳā צדקא z "doğruluk, erdem, adalet, hak gözetirlik, charity" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sadakat

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣadāḳa(t) صداقة z "sadıklık, dostluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صَدَقَ z "sadık idi, dost idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sadaret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ṣadāret: Suprema dignitas [protokolde öncelik], Primi Ministri munus in Aula [divanda baş vezirlik makamı]

Köken

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadāra(t) صدارة z "mecliste veya protokolde öncelik, saygınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "öne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için sadr maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sadaret-i uzma


17.10.2014
sade

Farsça sāde ساده z "karışmamış, süssüz" sözcüğünden alıntıdır.

sadet

Arapça ṣdd kökünden gelen ṣadad صدد z "maksat, ilgi, konuyla ilgili olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #ṣdd צדד z "gözünü dikme, bir konuya yoğunlaşma" kökü ile eş kökenlidir.

sadık

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣādiḳ صادق z "güvenilir kimse, dürüst" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صَدَقَ z "dürüst idi, dost idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sadır

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣādir صادر z "kaynaklanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "kaynaklandı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

sadizm

Fransızca sadisme "acı vermekten (cinsel) haz alma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Marquis de Sade "Fransız yazar (1740-1814)" özel adından +ism° ekiyle türetilmiştir.