sadak

saçak

Orta Türkçe saçak "saç püskülü" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe saç fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

saçı

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *saçığ "saçılan şey, saçak" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe saç- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

saçık

Eski Türkçe saçuk "saçılmış şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saç- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

saçma

Türkiye Türkçesi saç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

sada

Arapça ṣdy kökünden gelen ṣadāˀ صَدَاء z "yankı, eko, tınlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadā صَدَا z "yankılandı, tınladı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

sadak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Darir, Anternâme terc., 1390 yılından önce]
belik sadak takınup çukal cevşen geyüp çomak ve süŋü götürüp Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
sadak, sadaġ: carquois

Köken

Moğolca saġadaġ "ok torbası, tirkeş" sözcüğünden alıntıdır.


03.08.2021
sadaka

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣadaḳa(t) صَدَقة z "hak gözetirlik, charity" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ṣidāḳā צדקא z "doğruluk, erdem, adalet, hak gözetirlik, charity" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sadakat

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣadāḳa(t) صداقة z "sadıklık, dostluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صَدَقَ z "sadık idi, dost idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sadaret

Arapça ṣdr kökünden gelen ṣadāra(t) صدارة z "mecliste veya protokolde öncelik, saygınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadara صَدَرَ z "öne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sade

Farsça sāde ساده z "karışmamış, süssüz" sözcüğünden alıntıdır.

sadet

Arapça ṣdd kökünden gelen ṣadad صدد z "maksat, ilgi, konuyla ilgili olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #ṣdd צדד z "gözünü dikme, bir konuya yoğunlaşma" kökü ile eş kökenlidir.