sabun

sabır2

Ar ṣabr صبر zbir tür kaktüs, sarı sabır, aloe ≈ Süry ṣabrā ‎ܨܒܪܐ za.a. ≈ Akad ṣibāru 1. sivri bir alet, 2. ilaç olarak kullanılan bir bitki

sabi

Ar ṣabī صبي z [#ṣbw faˁīl sf.] çocuk

sabit

Ar ṯābit ثابت z [#s̠bt fāˁil fa.] kalıcı Ar ṯabata ثَبَتَ zkaldı

sabo

Fr sabot tahtadan oyma köylü ayakkabısı ≈ İsp zapato arkalıksız pabuç, çarık ≈ İt ciabatta a.a. Ar ṣabāṭa(t) صباطة za.a. KTü çapata hasırdan örülmüş köylü çarığı

sabotaj

Fr sabotage siyasi veya ekonomik bir amaçla üretimi aksatma eylemi Fr saboter [den.] siyasi veya ekonomik bir amaçla üretimi aksatmak +age Fr sabot tahtadan oyma köylü çarığı

sabun

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Gülāb olıcak u su daχı ṣābūn / Getüreyim uş ḥucre içinde yun

Ar ṣabūn صبون zsabun Aram ṣabūn צבונא za.a. Lat sapo, sapon- a.a. ~? Kelt *saipō- cıvık şey, temizlenme yağı << HAvr *sei̯b- dökülmek, damlamak

Not: Fr savon, İng soap, Alm Seife (a.a.) biçimleri Latinceden alınmıştır. Latince sözcüğün Galyalılardan geldiğini Plinius Hist. Nat. 28.47'de belirtir.

Benzer sözcükler: arap sabunu, sabun otu, sabuncu, sabunhane, sabunlamak, sabunlanmak, sabunluk

Bu maddeye gönderenler: sabuniye


19.09.2017
sabuniye

Ar/Fa ṣābūnī صابونى zsabun kıvamında bir tatlı Ar ṣābūn صابون z

sac

<< ETü sāç tava

saç

<< ETü saç insan saçı ≈? ETü saç- dağıtmak, yaymak

saç|mak

<< ETü saç- dağıtmak, savurmak

saçak

<< OTü saçak saç püskülü ETü saç +Ak