saadet

rüşvet

Arapça rşw kökünden gelen rişwa(t) رِشْوة z "rüşvet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşā رَشَا z "rüşvet verdi" fiilinin fiˁla(t) vezninde masdarıdır.

rütbe

Arapça rtb kökünden gelen rutba(t) رتبة z "1. basamak, derece, 2. mevki, duruş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rataba رتب z "dik durdu, dikeldi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

rüya

Arapça rAy kökünden gelen ruˀyāˀ رؤيا z "görüngü, düş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رَأَى z "gördü" fiilinin fuˁlāˀ vezninde türevidir.

rüyet

Arapça rAy kökünden gelen ruˀya(t) رؤية z "görme, görüntü, vizyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˀā رَأَى z "gördü" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

rüzgâr

Farsça rūzgār روزگار z "gün, gündüz, zaman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça rōzkār "bir günde yapılan iş, gün (süre)" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça rōz "gün, gündüz" sözcüğünden türetilmiştir.

saadet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
bilig birle bulunur saˁādat yolı [mutluluk yolu bilgi ile bulunur]

Köken

Arapça sˁd kökünden gelen saˁāda(t) سعادة z "bahtı yaver gitme, mutluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˁada سَعَدَ z "bahtı yaver gitti, talihi güldü" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

babüssaade, darüssaade, saadetlü, Sait

Bu maddeye gönderenler

dersaadet, mesut, müsaade (müsait)


13.05.2015
saat

Arapça wsˁ kökünden gelen sāˁa(t) ساعة z "1. en, genişlik, süre, 2. günün 24'te biri olan süre ölçüm birimi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça wasuˁa وسع z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice şāˁtā שַׁעְתָא z "1. süre, zaman, 2. süre ölçüm birimi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

saba

Arapça ṣbw kökünden gelen ṣabāˀ صباء z "doğu rüzgârı, gün doğumundan esen rüzgâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabā صبا z "çocuk veya genç idi, taze idi, oğlan idi" fiili ile eş kökenlidir.

sabah

Arapça ṣbḥ kökünden gelen ṣabāḥ صباح z "gün doğumu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣabuḥa صَبُحَ z "ışıdı, aydınlandı, ışık saçtı" fiili ile eş kökenlidir.

saban

Eski Türkçe saban "karasaban, toprak sürme aygıtı" sözcüğünden evrilmiştir.

sabık

Arapça sbḳ kökünden gelen sābiḳ سابق z "önceki, eski" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabaḳa سبق z "öne geçti, önce geldi, ardında bıraktı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.