sağlık

sağlık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "selamet, sıhhat" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bir sāˁat sağlık u bir dem sayrulık Kıpçakça: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, 1400 yılından önce]
ˁāfiya [Ar.]: savluk; Türkmenler buna sağlık derler.

Köken

Türkiye Türkçesi saġ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sağ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

baş sağlığı, can sağlığı, sağlık memuru, sağlık ocağı, sağlık olsun, sağlık yurdu, sağlıkçı, sağlıklı, sağlıksız


15.07.2015
salık

Türkiye Türkçesi sal- "göndermek, sarkıtmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.