sağlık

sağlık

TTü: "selamet, sıhhat" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bir sāˁat sağlık u bir dem sayrulık KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
ˁāfiya [Ar.]: savluk; Türkmenler buna sağlık derler.

TTü saġ +lIk

 sağ

Benzer sözcükler: baş sağlığı, can sağlığı, sağlık memuru, sağlık ocağı, sağlık olsun, sağlık yurdu, sağlıkçı, sağlıklı, sağlıksız


15.07.2015
salık

TTü sal- göndermek, sarkıtmak +Uk