sağanak

safran

Ar zaˁfarān/ṣaˁfarān زعفران zsarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus OFa zar-paran «altın-tel», a.a.

safsata

Ar safṣaṭa(t) سفصطة z [#sfṣṭ faˁlala(t) q. msd.] laf ebeliği, sofistlik EYun sophistía σοφιστία za.a. EYun sophistḗs σοφιστής zsofist, laf ebesi +ia

sağ

<< ETü saġ 1. muteber, esen, salim (sıfat), 2. sağlık, esenlik (ad), 3. sağ el ETü sa- saymak, itibar etmek +I(g)

sağ|mak

<< ETü saġ- süt sağmak ≈ Moğ saga- a.a.

sağal|mak

ETü saġ +Al-

sağanak

KTü: [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
boğanak [şiddetli yağmur] TTü: "şiddetli yağmur" [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
ziyāde sağanaklar düşüp TTü: [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
as-salḥ [Ar.]: (...) ṭayr ve behāyime [kuş ve hayvanlara] mahsusdur, belki sıvık hadeslemelerine [sıvı dışkılamalarına] mahsusdur ki Türkīde çımkırmak ve sağnamak taˁbir olunur. Ve insanda ishāl olursa bitteşbīh [benzetme yoluyla] istiˁmāl olunur.

TTü sağna- fışkırtmak, püskürtmek +(g)Ak ETü sağ- (süt) sağmak

 sağ-

Not: Ek yapısı açık değildir. Karş. TTü boğanak (a.a.). • Karş. Moğ şaġi- "dökülmek, şiddetli yağmur yağmak".


22.07.2015
sağdıç

<< ETü sağdıç düğünde güveyin sağında yürüyen kılavuz << ETü *sağduş (Kaynak: Doerfer sf. III§1216)§ ETü sağ ETü tuş denk, yan, karşı (Kaynak: Kaş sf. )

sağduyu
sağır

<< OTü saŋır kulağı duymaz ≈? ETü sıŋar zayıf, güçsüz?

sağir

Ar ṣaġīr صغير z [#ṣġr faˁīl sf.] küçük Ar ṣaġura/ṣaġira صغر zküçüldü, küçük idi

sağla|mak

TTü sağ berk, muhkem, emin +lA-