sağ

safir

Ar ṣafīr صفير z [#ṣfr] mavi renkli bir süs taşı, gök yakut Aram saphīr ספיר za.a. ≈ EYun sáppheiros σάπφειρος za.a. Sans sanipriya शनिप्रिय z«Satürn'ün sevdiği», a.a.

safra1

Ar ṣafrāˀ صفراء z [#ṣfr faˁlā sf. fem.] öd salgısı Ar aṣfar أصفر z [afˁal sf.] koyu sarı

safra2

İt sabura gemilerde denge ağırlığı, balast Lat saburra a.a. ≈ Lat sabulum kaba kum, çakıl taşı

safran

Ar zaˁfarān/ṣaˁfarān زعفران zsarı boya veren soğanlı bitki, crocus sativus OFa zar-paran «altın-tel», a.a.

safsata

Ar safṣaṭa(t) سفصطة z [#sfṣṭ faˁlala(t) q. msd.] laf ebeliği, sofistlik EYun sophistía σοφιστία za.a. EYun sophistḗs σοφιστής zsofist, laf ebesi +ia

sağ

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
saġ köŋül [[temiz ve halis yürek]] (...) [[Oğuzlar saġ sözcüğünü "sıhhat, esenlik" anlamında ve "akıl, idrak" anlamında kullanır; diğer Türkler bunu bilmez.]] (...) [[Oğuzlar dışındaki Türkler 'oŋ elig' [sağ el] derler. Sadece Oğuzlar buna 'saġ elig' der. Bütün Türkler sol ele 'sol elig' der.]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sağ u sālim (...) sağ ol var ol

<< ETü saġ 1. muteber, esen, salim (sıfat), 2. sağlık, esenlik (ad), 3. sağ el ETü sa- saymak, itibar etmek +I(g)

 say-

Benzer sözcükler: sağ açık, sağ bek, sağ salim, sağbeğeni, sağcı, sağgörü, sağistem, sağol

Bu maddeye gönderenler: sağal-, sağdıç, sağduyu, sağla-, sağlam, sağlıcak, sağlık


20.03.2015
sağ|mak

<< ETü saġ- süt sağmak ≈ Moğ saga- a.a.

sağal|mak

ETü saġ +Al-

sağanak

TTü sağna- fışkırtmak, püskürtmek +(g)Ak ETü sağ- (süt) sağmak

sağdıç

<< ETü sağdıç düğünde güveyin sağında yürüyen kılavuz << ETü *sağduş (Kaynak: Doerfer sf. III§1216)§ ETü sağ ETü tuş denk, yan, karşı (Kaynak: Kaş sf. )

sağduyu