sağır

sağ|mak

<< ETü saġ- süt sağmak ≈ Moğ saga- a.a.

sağal|mak

ETü saġ +Al-

sağanak

TTü sağna- fışkırtmak, püskürtmek +(g)Ak ETü sağ- (süt) sağmak

sağdıç

<< ETü sağdıç düğünde güveyin sağında yürüyen kılavuz << ETü *sağduş (Kaynak: Doerfer sf. III§1216)§ ETü sağ ETü tuş denk, yan, karşı (Kaynak: Kaş sf. )

sağduyu
sağır

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
[[Kıpçakça saŋır, Türkmence saġır "kulağı duymaz"]] KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
aṭrūş [Ar.]: sanġrav, saġır [sağır]

<< OTü saŋır kulağı duymaz ≈? ETü sıŋar zayıf, güçsüz?

Not: Karş. Moğ saġara- "güçten düşmek, zayıflamak, ağırlaşmak" < saga- "kısmak, sıkmak".

Benzer sözcükler: sağır dilsiz


03.08.2021
sağir

Ar ṣaġīr صغير z [#ṣġr faˁīl sf.] küçük Ar ṣaġura/ṣaġira صغر zküçüldü, küçük idi

sağla|mak

TTü sağ berk, muhkem, emin +lA-

sağlam

TTü sağla- takviye etmek +Im

sağlıcak

TTü sağlık +çAk

sağlık

TTü saġ +lIk