saçak

sabun

Arapça ṣabūn صبون z "sabun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṣabūn צבונא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sapo, sapon- sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *saipō- "cıvık şey, temizlenme yağı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sei̯b- "dökülmek, damlamak" biçiminden evrilmiştir.

sabuniye

Arapça ve Farsça ṣābūnī صابونى z "sabun kıvamında bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣābūn صابون z sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

sac

Eski Türkçe sāç "tava" sözcüğünden evrilmiştir.

saç

Eski Türkçe saç "insan saçı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saç- "dağıtmak, yaymak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

saç|mak

Eski Türkçe saç- "dağıtmak, savurmak" fiilinden evrilmiştir.

saçak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
saçak [[saç püskülü]] Türkiye Türkçesi: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
uzun saçaklu olur kaba sakal şekillü Türkiye Türkçesi: "... çatı çıkıntısı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
saçak: Fimbria vestis [giysi püskülü] & item prominens pars tecti aut aedificii [bina veya çatı çıkıntısı]

Köken

Orta Türkçe saçak "saç püskülü" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe saç fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için saç maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eski Türkçe saçġak kişi "malını saçan kimse" (Kaş) ayrı kelime sayılmalıdır.


13.12.2015
saçı

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *saçığ "saçılan şey, saçak" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe saç- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

saçık

Eski Türkçe saçuk "saçılmış şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saç- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

saçma

Türkiye Türkçesi saç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

sada

Arapça ṣdy kökünden gelen ṣadāˀ صَدَاء z "yankı, eko, tınlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadā صَدَا z "yankılandı, tınladı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

sadak

Moğolca sagadag "ok torbası, tirkeş" sözcüğü ile eş kökenlidir.