saç|mak

sabotaj

Fransızca sabotage "siyasi veya ekonomik bir amaçla üretimi aksatma eylemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca saboter "siyasi veya ekonomik bir amaçla üretimi aksatmak" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca sabot "tahtadan oyma köylü çarığı" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sabun

Arapça ṣabūn صبون z "sabun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṣabūn צבונא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sapo, sapon- sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Kelt dillerinde yazılı örneği bulunmayan *saipō- "cıvık şey, temizlenme yağı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sei̯b- "dökülmek, damlamak" biçiminden evrilmiştir.

sabuniye

Arapça ve Farsça ṣābūnī صابونى z "sabun kıvamında bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣābūn صابون z sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

sac

Eski Türkçe sāç "tava" sözcüğünden evrilmiştir.

saç

Eski Türkçe saç "insan saçı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saç- "dağıtmak, yaymak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

saç|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
titir buğra men. ürüŋ köpükümin saçar men [azgın erkek deveyim ben, ak köpüğümü saçarım ben] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yıpar saçtım [misk saçtım] (...) yaġmur kibi kan saçar

Köken

Eski Türkçe saç- "dağıtmak, savurmak" fiilinden evrilmiştir.

Ek açıklama

saç sözcüğüyle anlam bağı açık olmakla birlikte yapısal ilişki açık değildir. • Karş. Moğolca saçu- "saçmak", saçug "saçak, perçem, püskül".

Benzer sözcükler

saçılmak, saçıntı, saçışmak, saçtırmak

Bu maddeye gönderenler

saç (saçak), saçı, saçık, saçma, sıçra-


01.01.2016
saçak

Orta Türkçe saçak "saç püskülü" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe saç fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

saçı

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *saçığ "saçılan şey, saçak" biçiminden evrilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe saç- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

saçık

Eski Türkçe saçuk "saçılmış şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saç- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

saçma

Türkiye Türkçesi saç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

sada

Arapça ṣdy kökünden gelen ṣadāˀ صَدَاء z "yankı, eko, tınlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadā صَدَا z "yankılandı, tınladı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.