saç|mak

sabotaj

Fr sabotage siyasi veya ekonomik bir amaçla üretimi aksatma eylemi Fr saboter [den.] siyasi veya ekonomik bir amaçla üretimi aksatmak +age Fr sabot tahtadan oyma köylü çarığı

sabun

Ar ṣabūn صبون zsabun Aram ṣabūn צבונא za.a. Lat sapo, sapon- a.a. ~? Kelt *saipō- cıvık şey, temizlenme yağı << HAvr *sei̯b- dökülmek, damlamak

sabuniye

Ar/Fa ṣābūnī صابونى zsabun kıvamında bir tatlı Ar ṣābūn صابون z

sac

<< ETü sāç tava

saç

<< ETü saç insan saçı ≈? ETü saç- dağıtmak, yaymak

saç|mak

ETü: [ Irk Bitig, <900]
titir buğra men. ürüŋ köpükümin saçar men [azgın erkek deveyim ben, ak köpüğümü saçarım ben] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yıpar saçtım [misk saçtım] (...) yaġmur kibi kan saçar

<< ETü saç- dağıtmak, savurmak

Not: ETü/TTü saç sözcüğüyle anlam bağı açık olmakla birlikte yapısal ilişki açık değildir. • Karş. Moğ saçu- "saçmak", saçug "saçak, perçem, püskül".

Benzer sözcükler: saçılmak, saçıntı, saçışmak, saçtırmak

Bu maddeye gönderenler: saç (saçak), saçı, saçık, saçma


01.01.2016
saçak

<< OTü saçak saç püskülü ETü saç +Ak

saçı

<< ETü *saçığ saçılan şey, saçak ETü saç- +I(g)

saçık

<< ETü saçuk saçılmış şey ETü saç- +Uk

saçma

TTü saç- +mA

sada

Ar ṣadāˀ صَدَاء z [#ṣdy faˁāl msd.] yankı, eko, tınlama Ar ṣadā صَدَا zyankılandı, tınladı