saç

sac

Eski Türkçe sāç "tava" sözcüğünden evrilmiştir.

saç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
bunça bodun saçın kulkakın bıçdı [bunca halk saçı kulağı kesti] Eski Türkçe: [ Kutadgu Bilig, 1069]
ürüŋ boldı erser kara saç sakal [kara saç sakal ak oldu ise]

Köken

Eski Türkçe saç "insan saçı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe saç- "dağıtmak, yaymak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için saç- maddesine bakınız.

Ek açıklama

"İnsan saçı" anlamında hayvanlardan ayrı bir ad kullanılması başka dillerde benzeri ender olan bir özelliktir. Özellikle "uzun saç, perçem, başın arkasında püskül şeklinde salınan saç" kastedilmiş olabilir. Bu durumda saç- fiiliyle bağlantı barizdir.

Benzer sözcükler

saç baş, saç saça baş başa, saçkıran

Bu maddeye gönderenler

saçak


26.02.2015