sızla|mak

sıvış|mak

<< TTü sığış- kaçışmak TTü sığ- +Iş-

sıyanet

Ar ṣiyāna(t) صيانة z [#ṣwn fiˁāla(t) msd.] koruma, muhafaza etme Ar ṣāna صَانَ zkorudu, sakladı

sıyga

Ar ṣīġa(t) صيغة z [#ṣwġ fiˁla(t) mr.] 1. kalıp, form, kip, 2. Arapça gramerde kalıp Ar ṣāġa kalıba döktü

sıyır|mak

<< ETü sıdır- soymak, deri yüzmek, yüzeyini kesmek, kar küremek

sız|mak

<< ETü sız- (katı şey) erimek, (sıvı) yavaş akmak, damlamak ≈ ETü sırı- (yağ, macun) bulaşmak, dışkılamak

sızla|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
anıŋ tışı būzdın sızladı [[dişi buzdan sızladı]], erniŋ süŋüki sızladı [[kemikleri sızladı]] TTü: sızıldamak "inlemek, sızlanmak" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
it sızıldatmak ve iŋildetmek ve siŋildetmek

<< ETü sızla- acımak onom sız/cız yanma ve acıma sesi +lA-

Benzer sözcükler: sızı, sızıltı, sızlanmak, sızlatmak


09.06.2015
sibak

Ar sibāḳ سِبَاق z [#sbḳ fiˁāl msd.] önde veya önce olma, öncelik Ar sabaḳa سَبَقَ zönce idi, öne geçti

siber

İng cyber [abb.] bilgisayar ağlarına veya elektronik yönetim sistemlerine ilişkin (sıfat) İng cybernetic

sibernetik

Fr cybernetique İng cybernetic 1. yöneylem, yönetim bilimi, 2. bilgisayarlı yönetim sistemi (İlk kullanım: 1948 Norbert Wiener, Amer. matematikçi.) EYun kybernḗtēs κυβερνήτης zdümenci +ik° EYun kybernáō κυβερνάω zdümen tutmak, yönlendirmek +t°

sibop

<< TTü supap

sicil

Ar sicill سجلّ z [#scl] mahkeme kararlarının işlendiği defter Aram sigilltā [#sgl] resmi belge, berat Lat sigillatum «mühürlü», a.a. Lat sigilla [küç.] küçük işaret, mühür, damga Lat signum işaret