sıyır|mak

sıvazla|mak

TTü *sıvaz ? +lA- TTü sıva- çamur, yağ vb. sürmek +Uz

sıvı

TTü sıvık cıvık, çamur kıvamında << ETü suvık a.a. ETü suva- sulamak, ıslatmak +Uk

sıvış|mak

<< TTü sığış- kaçışmak TTü sığ- +Iş-

sıyanet

Ar ṣiyāna(t) صيانة z [#ṣwn fiˁāla(t) msd.] koruma, muhafaza etme Ar ṣāna صَانَ zkorudu, sakladı

sıyga

Ar ṣīġa(t) صيغة z [#ṣwġ fiˁla(t) mr.] 1. kalıp, form, kip, 2. Arapça gramerde kalıp Ar ṣāġa kalıba döktü

sıyır|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bu er sıḏrım sıḏırġan [[bu adam hayvanın derisini yüzer ve kürkünü sıyırır]] (...) sıḏrışdı [[kar küremekte yardım etti]] (...) balık eligin sıḏrıldı [[elinden kayıp gitti]], et tāmdın sıḏrıldı [[adam damdan kayarak düştü]] (...) sıḏıġ [[kaftanın yakası veya eteği]] [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
sıyırdı [elbise soydu], sıyrıldı

<< ETü sıdır- soymak, deri yüzmek, yüzeyini kesmek, kar küremek

Not: Eğer kompleks yapıda bir fiil ise, yapım ekinin +dIr- veya +Ir- olduğu açık değildir. Erdal sf. 535-538 +(I)r- ekini önerir, ancak analizi tereddütlüdür. Karş. ayır-.

Benzer sözcükler: kafayı sıyırmak, sıyırgı, sıyırtmak, sıyrık, sıyrılmak, yatak sıyırmak

Bu maddeye gönderenler: sırık, sırım, sırıt-


16.09.2017
sız|mak

<< ETü sız- erimek, (sıvı) yavaş akmak, damlamak ≈? ETü sırı- (yağ, macun) bulaştırmak, dışkılamak

sızla|mak

<< ETü sızla- acımak onom sız/cız yanma ve acıma sesi +lA-

sibak

Ar sibāḳ سِبَاق z [#sbḳ fiˁāl msd.] önde veya önce olma, öncelik Ar sabaḳa سَبَقَ zönce idi, öne geçti

siber

İng cyber [abb.] bilgisayar ağlarına veya elektronik yönetim sistemlerine ilişkin (sıfat) İng cybernetic

sibernetik

Fr cybernetique İng cybernetic 1. yöneylem, yönetim bilimi, 2. bilgisayarlı yönetim sistemi (İlk kullanım: 1948 Norbert Wiener, Amer. matematikçi.) EYun kybernḗtēs κυβερνήτης zdümenci +ik° EYun kybernáō κυβερνάω zdümen tutmak, yönlendirmek +t°