sıvazla|mak

sıska

Arapça sḳy kökünden gelen istisḳā إستسقَى z "1. susama, 2. yağmur duası etme, 3. karnı su toplama, raşitizm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳā سقا z "su verdi, suladı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

sıtma

Türkiye Türkçesi isitme "humma, ateşli hastalık" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi isit- veya issit- "ısıtmak, ateşlemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

sıva

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *sıvağ "sıvanan şey" biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi sıva- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sıva|mak1

Eski Türkçe suva- "1. sulamak, 2. sıva, çamur, yağ vb. sürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe suv "su" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

sıva|mak2

Türkiye Türkçesi sığa- "kısaltmak, yen ve paça sıyırmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe sıġ veya sık "kısa" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

sıvazla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "el sürmek, mesh etmek" [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
tamsīḥ [Ar.]: nesneyi izāle içün silmek ve kimsenüŋ sakalına gülüp silmek ve sığazlamak

Köken

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *sıvaz "?" biçiminden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi sıva- "çamur, yağ vb. sürmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uz ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sıva-1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

+Iz- takısının işlevi açık değildir.

Benzer sözcükler

sıvazlatmak


05.09.2017
sıvı

Türkiye Türkçesi sıvık "cıvık, çamur kıvamında" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen suvık sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe suva- "sulamak, ıslatmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sıvış|mak

Türkiye Türkçesi sığış- "kaçışmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi sığ- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

sıyanet

Arapça ṣwn kökünden gelen ṣiyāna(t) صيانة z "koruma, muhafaza etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāna صَانَ z "korudu, sakladı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

sıyga

Arapça ṣwġ kökünden gelen ṣīġa(t) صيغة z "1. kalıp, form, kip, 2. Arapça gramerde kalıp" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāġa "kalıba döktü" fiilinden alıntıdır.

sıyır|mak

Eski Türkçe sıdır- "soymak, deri yüzmek, yüzeyini kesmek, kar küremek" fiilinden evrilmiştir.