sıva

sırtar|mak

<< TTü sırtar- 1. sırtüstü dönmek, 2. sırıtmak TTü sırt +(g)Ar-

sırtı

Yun sirtí(on) συρτή zçekilen, sürüklenen, sürükleme oltası Yun syrnō σύρνω zçekmek, sürüklemek +ion

sırtlan

<< OTü sırtlān bir tür vahşi hayvan <? ETü sırt sırt? yele? +lAn

sıska

Ar istisḳā إستسقَى z [#sḳy istifˁāl X msd.] 1. susama, 2. yağmur duası etme, 3. karnı su toplama, raşitizm Ar saḳā سقا zsu verdi, suladı

sıtma

<< TTü isitme humma, ateşli hastalık TTü isit-/issit- ısıtmak, ateşlemek +mA

sıva

TTü: [ Lugat-i Halimi, 1477]
endūden [Fa.]: Sıvamak, meselâ bal­çığı ve bir sıvak nesneyi dīvāra veyāχod gövdeye (...) dūs-ger [Fa.]: Sıvacı.

<< TTü *sıvağ sıvanan şey TTü sıva- +I(g)

 sıva-1

Not: Aslı sıvağ olmalıdır, ancak bu biçim kaydedilmemiştir. Karş. Moğ sibar "balçık, kil, sıva", Yak sıbaχ "sıva".

Benzer sözcükler: sıvacı


18.09.2017
sıva|mak1

<< ETü suva- 1. sulamak, 2. sıva, çamur, yağ vb. sürmek ETü suv su +(g)A-

sıva|mak2

TTü sığa- kısaltmak, yen ve paça sıyırmak ETü sıġ/sık kısa +(g)A-

sıvazla|mak

TTü *sıvaz ? +lA- TTü sıva- çamur, yağ vb. sürmek +Uz

sıvı

TTü sıvık cıvık, çamur kıvamında << ETü suvık a.a. ETü suva- sulamak, ıslatmak +Uk

sıvış|mak

<< TTü sığış- kaçışmak TTü sığ- +Iş-