sıvı

sıtma

<< TTü isitme humma, ateşli hastalık TTü isit-/issit- ısıtmak, ateşlemek +mA

sıva

<< TTü *sıvağ sıvanan şey TTü sıva- +I(g)

sıva|mak1

<< ETü suva- 1. sulamak, 2. sıva, çamur, yağ vb. sürmek ETü suv su +(g)A-

sıva|mak2

TTü sığa- kısaltmak, yen ve paça sıyırmak ETü sıġ/sık kısa +(g)A-

sıvazla|mak

TTü *sıvaz ? +lA- TTü sıva- çamur, yağ vb. sürmek +Uz

sıvı

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
suwık yoġrut [[sulu yoğurt]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sıvık: Mayice, bulaşık şey. YTü: "Fr liquide karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
sıvı: ... mayi.

TTü sıvık cıvık, çamur kıvamında << ETü suvık a.a. ETü suva- sulamak, ıslatmak +Uk

 su

Not: TTü sıvık biçiminden Dil Devrimi döneminde türetilmiştir.

Benzer sözcükler: sıvık, sıvılaşmak, sıvıölçer


27.01.2018
sıvış|mak

<< TTü sığış- kaçışmak TTü sığ- +Iş-

sıyanet

Ar ṣiyāna(t) صيانة z [#ṣwn fiˁāla(t) msd.] koruma, muhafaza etme Ar ṣāna صَانَ zkorudu, sakladı

sıyga

Ar ṣīġa(t) صيغة z [#ṣwġ fiˁla(t) mr.] 1. kalıp, form, kip, 2. Arapça gramerde kalıp Ar ṣāġa kalıba döktü

sıyır|mak

<< ETü sıdır- soymak, deri yüzmek, yüzeyini kesmek, kar küremek

sız|mak

<< ETü sız- (katı şey) erimek, (sıvı) yavaş akmak, damlamak ≈ ETü sırı- (yağ, macun) bulaşmak, dışkılamak