sıtma

sırt

<< ETü sırt 1. hayvanların sırtında bulunan kalın ve sert kıl, yele, 2. (Oğuzca) tepe

sırtar|mak

<< TTü sırtar- 1. sırtüstü dönmek, 2. sırıtmak TTü sırt +(g)Ar-

sırtı

Yun sirtí(on) συρτή zçekilen, sürüklenen, sürükleme oltası Yun syrnō σύρνω zçekmek, sürüklemek +ion

sırtlan

<< OTü sırtlān bir tür vahşi hayvan <? ETü sırt sırt? yele? +lAn

sıska

Ar istisḳā إستسقَى z [#sḳy istifˁāl X msd.] 1. susama, 2. yağmur duası etme, 3. karnı su toplama, raşitizm Ar saḳā سقا zsu verdi, suladı

sıtma

KTü: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
isitma/issitma TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
isitma استما: hummā. Febris. [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Fièvre [Fr.]: isitma (sıtma) TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ısıtma اصيتمه: Titreme humması, hārrül vebā.

<< TTü isitme humma, ateşli hastalık TTü isit-/issit- ısıtmak, ateşlemek +mA

 ısı

Not: Kalın sesli dizisi 17. yy dolayında yaygınlaşmış, önses 19. yy sonlarında düşmüştür.


26.10.2017
sıva

<< TTü *sıvağ sıvanan şey TTü sıva- +I(g)

sıva|mak1

<< ETü suva- 1. sulamak, 2. sıva, çamur, yağ vb. sürmek ETü suv su +(g)A-

sıva|mak2

TTü sığa- kısaltmak, yen ve paça sıyırmak ETü sıġ/sık kısa +(g)A-

sıvazla|mak

TTü *sıvaz ? +lA- TTü sıva- çamur, yağ vb. sürmek +Uz

sıvı

TTü sıvık cıvık, çamur kıvamında << ETü suvık a.a. ETü suva- sulamak, ıslatmak +Uk