sırıt|mak

sırça

<< ETü sırıçġa cam ETü *sırış- (metal) erimek, (balçık) bulaşmak +gA (Kaynak: Kaş sf. )≈ ETü sırıl- bulaşmak, yapışmak (Kaynak: Kaş sf. )

sırf

Ar ṣirf صرف z1. katıksız, saf, 2. bir tür kırmızı boya (≈ Aram ṣāraph צרפ z(metal, özellikle altın ve gümüş) arıtma, rafine etme ≈ Akad ṣarāpu a.a. )

sırık

<< ETü sıruk yere saplanan direk ETü sıḏır- soymak, sıyırmak +Uk ETü

sırıl sıklam

onom sır sır su sesi, şır şır

sırım

<< ETü sırım deri şerit, kayış << ETü-O sıḏrım a.a. ETü sıḏır- soymak, sıyırmak +Im

sırıt|mak

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
sırıttı [dişlerini göstererek tebessüm etti] TTü: "(geçişli fiil)" [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
Hışmlarından dişlerin bir birine urup dudakların sırıdup dişlerin gösterirler. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sırıtmak سرتمق ut dişlerini sırıdür: gülmek, tebessüm. TTü: "(geçişsiz fiil)" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sırıtmak صريتمق: Dudakları ayırmak, dişleri göstermek; donup helak olmak; dikiş çirkin görünmek, yakışmamak; gizli şey uç göstermek.

<< TTü diş sırıt- diş göstererek gülmek <<? TTü *sıyrıt- ETü sıdır- sıyırmak, soymak +It-

 sıyır-

Not: Diş sırıtmak deyiminde geçişli fiil iken geçişsiz anlam kazanmıştır.

Benzer sözcükler: sırıtık, sırıtkan, sırıttırmak


01.01.2016
sırma

OYun sýrma σύρμα zçekme altın veya gümüş tel << EYun sýrma σύρμα zçekme EYun sýrō σύρω zçekmek +ma(t)

sırnaş|mak

TTü sırnak tırnak (yerel ağızlarda) +Iş- (Kaynak: DS sf. 3618)

sırt

<< ETü sırt 1. hayvanların sırtında bulunan kalın ve sert kıl, yele, 2. (Oğuzca) tepe

sırtar|mak

<< TTü sırtar- 1. sırtüstü dönmek, 2. sırıtmak TTü sırt +(g)Ar-

sırtı

Yun sirtí(on) συρτή zçekilen, sürüklenen, sürükleme oltası Yun syrnō σύρνω zçekmek, sürüklemek +ion