sıcak

shop

İngilizce shop "dükkân, atölye" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen sceoppa sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skuppan- "baraka, kulübe" biçiminden evrilmiştir.

shot

İngilizce shot "1. atış, vuruş, 2. tek dikişte içilen içki, bu amaçla kullanılan ölçek, özellikle tekila bardağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce shoot "atmak, fırlatmak, silahla vurmak" fiilinden türetilmiştir.

showroom

İngilizce showroom "sergi salonu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce show "göstermek, sergilemek" ve İngilizce room "oda, mekân" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *rūm "mekân, alan" biçiminden evrilmiştir. )

sı|mak

Eski Türkçe sı- "kırmak, kesmek, mec. yenmek, öldürmek" fiilinden evrilmiştir.

sıbt

Arapça sbṭ kökünden gelen sibṭ سبط z "torun, zürriyet, özellikle Beni İsrail'in on iki kabilesi" sözcüğünden alıntıdır.

sıcak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
gice yatacak vaḳtın yiyeler üzeriŋe isicaḳ su içeler Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
issicak إسّيجاق vulg. sicak سجاق Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ıssıcak إصيجاق (...) ısıcağı ısıcağına: Tavında.

Köken

Türkiye Türkçesi issicek veya ıssıcak "sıcak, sıcaklık" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen issi sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ısı maddesine bakınız.

Ek açıklama

Orijinal anlamı "az sıcak" iken küçültme anlamı kaybolmuştur. Sıcacık sözcüğünde çifte küçültme görülür. • Kalın > ince sesli değişimi 17. yy'dan sonra gerçekleşmiştir.

Benzer sözcükler

ara sıcak, sıcacık, sıcağı sıcağına, sıcak bakmak, sıcak temas, sıcaklık


26.05.2015
sıç|mak

Eski Türkçe sıç- "dışkılamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sırış- biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe sırı- "(balçık) bulaşmak, (köpek) dışkılamak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

sıçan

Eski Türkçe sıçġan "fare, sıçan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sıç- fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

sıçra|mak

Eski Türkçe saçra- "sıçramak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *saçır biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe saç- fiilinden türetilmiştir.

sıdk

Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣidḳ صِدْق z "doğruluk, dostluk, sadakat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صَدَقَ z "doğru idi, dost idi" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.

sıfat

Arapça wṣf kökünden gelen ṣifa(t) صفة z "1. tasvir etme, niteleme, 2. nitelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣafa وصف z "niteledi" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.