sıcak

shop

İng shop dükkân, atölye << Eİng sceoppa a.a. << Ger *skuppan- baraka, kulübe

shot

İng shot 1. atış, vuruş, 2. tek dikişte içilen içki, bu amaçla kullanılan ölçek, özellikle tekila bardağı İng shoot atmak, fırlatmak, silahla vurmak

showroom

İng showroom sergi salonu § İng show göstermek, sergilemek İng room oda, mekân (<< Ger *rūm mekân, alan )

sı|mak

<< ETü sı- kırmak, kesmek, mec. yenmek, öldürmek

sıbt

Ar sibṭ سبط z [#sbṭ fiˁl ] torun, zürriyet, özellikle Beni İsrail'in on iki kabilesi

sıcak

TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
gice yatacak vaḳtın yiyeler üzeriŋe isicaḳ su içeler TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
issicak إسّيجاق vulg. sicak سجاق TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ıssıcak إصيجاق (...) ısıcağı ısıcağına: Tavında.

<< TTü issicek/ıssıcak sıcak, sıcaklık TTü issi a.a. +çAk

 ısı

Not: Orijinal anlamı "az sıcak" iken küçültme anlamı kaybolmuştur. Sıcacık sözcüğünde çifte küçültme görülür. • Kalın > ince sesli değişimi 17. yy'dan sonra gerçekleşmiştir.

Benzer sözcükler: ara sıcak, sıcacık, sıcağı sıcağına, sıcak bakmak, sıcak temas, sıcaklık


26.05.2015
sıç|mak

<< ETü sıç- dışkılamak <<? ETü *sırış- ETü sırı- (balçık) bulaşmak, (köpek) dışkılamak +Iş-

sıçan

<< ETü sıçġan fare, sıçan ETü sıç- +(g)An

sıçra|mak

<< ETü saçra- sıçramak ETü *saçır +(g)A- ETü saç-

sıdk

Ar ṣidḳ صِدْق z [#ṣdḳ fiˁl ] doğruluk, dostluk, sadakat Ar ṣadaḳa صَدَقَ zdoğru idi, dost idi

sıfat

Ar ṣifa(t) صفة z [#wṣf fiˁla(t) mr.] 1. tasvir etme, niteleme, 2. nitelik Ar waṣafa وصف zniteledi