sıbt

shingle

İng shingle ahşap veya taştan tabaka şeklinde çatı örtüsü Lat scindula a.a.

shop

İng shop dükkân, atölye << Eİng sceoppa a.a. << Ger *skuppan- baraka, kulübe

shot

İng shot 1. atış, vuruş, 2. tek dikişte içilen içki, bu amaçla kullanılan ölçek, özellikle tekila bardağı İng shoot atmak, fırlatmak, silahla vurmak

showroom

İng showroom sergi salonu § İng show göstermek, sergilemek İng room oda, mekân (<< Ger *rūm mekân, alan )

sı|mak

<< ETü sı- kırmak, kesmek, mec. yenmek, öldürmek

sıbt

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
sıbt, pl. espāt: Tribus pec. Israelitica, uti ḳabīle

Ar sibṭ سبط z [#sbṭ fiˁl ] torun, zürriyet, özellikle Beni İsrail'in on iki kabilesi

Not: Karş. İng sept "kabile, klan, bir kişinin soyundan gelenler". Etimolojisi belirsiz olan İngilizce sözlüğün Arapça kaynaklı olma ihtimali güçlüdür.


16.02.2018
sıcak

<< TTü issicek/ıssıcak sıcak, sıcaklık TTü issi a.a. +çAk

sıç|mak

<< ETü sıç- dışkılamak <<? ETü *sırış- ETü sırı- (balçık) bulaşmak, (köpek) dışkılamak +Iş-

sıçan

<< ETü sıçġan fare, sıçan ETü sıç- +(g)An

sıçra|mak

<< ETü saçra- sıçramak ETü *saçır +(g)A- ETü saç-

sıdk

Ar ṣidḳ صِدْق z [#ṣdḳ fiˁl ] doğruluk, dostluk, sadakat Ar ṣadaḳa صَدَقَ zdoğru idi, dost idi