sı|mak

shift

İng shift 1. değiştirme, aktarma, kaydırma, 2. klavyede büyük harf tuşu << Eİng sciftan düzene koymak, aktarmak Ger *skip- belirlemek, düzenlemek

shingle

İng shingle ahşap veya taştan tabaka şeklinde çatı örtüsü Lat scindula a.a.

shop

İng shop dükkân, atölye << Eİng sceoppa a.a. << Ger *skuppan- baraka, kulübe

shot

İng shot 1. atış, vuruş, 2. tek dikişte içilen içki, bu amaçla kullanılan ölçek, özellikle tekila bardağı İng shoot atmak, fırlatmak, silahla vurmak

showroom

İng showroom sergi salonu § İng show göstermek, sergilemek İng room oda, mekân (<< Ger *rūm mekân, alan )

sı|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ak adgırıg udlıkın sıyu urtı [ak aygırın bacağını vurup kesti] ETü: [ Irk Bitig, <900]
adıgıŋ karnı yarılmiş, toŋuzuŋ azıgı sınmiş [ayının karnı yarılmış, domuzun dişi kırılmış] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sımak: Bozmak, kırmak, katletmek, mağlup etmek (...) sınmak: Kırılmak, bozulmak.

<< ETü sı- kırmak, kesmek, mec. yenmek, öldürmek

Not: Anadolu ağızlarında sındı "makas", sıngın "kırık, mağlup", sınık "kırık" biçimleri halen kullanılır. Karş. Sırp sındığı "Sırp kırımı", Sındırgı "kırım yeri".

Benzer sözcükler: sınmak, sındırmak, sındırgı, sıngın, sınık

Bu maddeye gönderenler: sığ- (sığa, sığın-, sıvış-), sık (sığ), sin2 (sına-), sındı


02.03.2015
sıbt

Ar sibṭ سبط z [#sbṭ fiˁl ] torun, zürriyet, özellikle Beni İsrail'in on iki kabilesi

sıcak

<< TTü issicek/ıssıcak sıcak, sıcaklık TTü issi a.a. +çAk

sıç|mak

<< ETü sıç- dışkılamak <<? ETü *sırış- ETü sırı- bulaştırmak, dışkılamak +Iş-

sıçan

<< ETü sıçġan fare, sıçan ETü sıç- +(g)An

sıçra|mak

<< ETü saçra- sıçramak