sığa

sıdk

Ar ṣidḳ صِدْق z [#ṣdḳ fiˁl ] doğruluk, dostluk, sadakat Ar ṣadaḳa صَدَقَ zdoğru idi, dost idi

sıfat

Ar ṣifa(t) صفة z [#wṣf fiˁla(t) mr.] 1. tasvir etme, niteleme, 2. nitelik Ar waṣafa وصف zniteledi

sıfır

Ar ṣifr صفر z [#ṣfr fiˁl ] hiç, boşluk, sıfır sayısı Ar ṣafira صفر zboş idi, boşaldı

sığ

<< ETü sık kısa, derin olmayan, az ETü sı- kırmak +I(g)

sığ|mak

<< ETü sıġ- (sıkışarak veya kısalarak) intibak etmek, uymak ETü sı- kırmak, kesmek +Ik-

sığa

YTü: "Fr capacité karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
sığa: Kondansatörün elektrik yığma yeteneği

TTü sığ- +A

 sığ-


14.11.2014
sığın

<< ETü sıġun hayvanların erkeği, özellikle erkek geyik

sığın|mak

<< ETü sıġın- sığışmak, iltica etmek ETü sıġ- intibak etmek, küçülerek içine girmek +In-

sığınak

TTü sığın- +(g)Ak

sığır

<< ETü sıġır evcil çift toynaklı hayvan, özellikle inek

sığırcık

<< ETü sıkırçık bir kuş türü, sturnus vulgaris ETü sıkır- çığırmak, ötmek