sığın|mak

sıfır

Ar ṣifr صفر z [#ṣfr fiˁl ] hiç, boşluk, sıfır sayısı Ar ṣafira صفر zboş idi, boşaldı

sığ

<< ETü sık kısa, derin olmayan, az ETü sı- kırmak +I(g)

sığ|mak

<< ETü sıġ- (sıkışarak veya kısalarak) intibak etmek, uymak ETü sı- kırmak, kesmek +Ik-

sığa

TTü sığ- +A

sığın

<< ETü sıġun hayvanların erkeği, özellikle erkek geyik

sığın|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
keyik turuġka sıġındı [[geyik dağ kovuğuna sığındı]], men teŋrike sıġınur men [[tanrıya sığınırım]]

<< ETü sıġın- sığışmak, iltica etmek ETü sıġ- intibak etmek, küçülerek içine girmek +In-

 sığ-

Benzer sözcükler: sığınma evi, sığınma hakkı, sığınmacı, sığıntı

Bu maddeye gönderenler: sığınak


02.03.2015
sığınak

TTü sığın- +(g)Ak

sığır

<< ETü sıġır evcil çift toynaklı hayvan, özellikle inek

sığırcık

<< ETü sıkırçık bir kuş türü, sturnus vulgaris ETü sıkır- çığırmak, ötmek

sığırtmaç

<< OTü sığırtmac sığır çobanı ETü sıġır +mAç2

sığla

<< ETü suvlağ sulu yer, bataklık ETü suv su +lAg