sığ

sıçan

<< ETü sıçġan fare, sıçan ETü sıç- +(g)An

sıçra|mak

<< ETü saçra- sıçramak ETü *saçır +(g)A- ETü saç-

sıdk

Ar ṣidḳ صِدْق z [#ṣdḳ fiˁl ] doğruluk, dostluk, sadakat Ar ṣadaḳa صَدَقَ zdoğru idi, dost idi

sıfat

Ar ṣifa(t) صفة z [#wṣf fiˁla(t) mr.] 1. tasvir etme, niteleme, 2. nitelik Ar waṣafa وصف zniteledi

sıfır

Ar ṣifr صفر z [#ṣfr fiˁl ] hiç, boşluk, sıfır sayısı Ar ṣafira صفر zboş idi, boşaldı

sığ

ETü: [ Kuanşi İm Pusar, <1000]
uluġ suvka kirser ölimegey sıkka tegip üngey [derin suda ıslanmaya, sığ suya varıp kurtula] : [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sık [[az - Oğuzca]], olarda koy sık ol [[onlarda koyun azdır]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sığ صغ: Brevis [kısa], vadosus, non profundus [derin olmayan]

<< ETü sık kısa, derin olmayan, az ETü sı- kırmak +I(g)

 sık

Not: sık sözcüğünün kısmi anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır.

Benzer sözcükler: sığlaşmak

Bu maddeye gönderenler: sıva-2


15.11.2019
sığ|mak

<< ETü sıġ- (sıkışarak veya kısalarak) intibak etmek, uymak ETü sı- kırmak, kesmek +Ik-

sığa

TTü sığ- +A

sığın

<< ETü sıġun hayvanların erkeği, özellikle erkek geyik

sığın|mak

<< ETü sıġın- sığışmak, iltica etmek ETü sıġ- intibak etmek, küçülerek içine girmek +In-

sığınak

TTü sığın- +(g)Ak