sıçan

showroom

İng showroom sergi salonu § İng show göstermek, sergilemek İng room oda, mekân (<< Ger *rūm mekân, alan )

sı|mak

<< ETü sı- kırmak, kesmek, mec. yenmek, öldürmek

sıbt

Ar sibṭ سبط z [#sbṭ fiˁl ] torun, zürriyet, özellikle Beni İsrail'in on iki kabilesi

sıcak

<< TTü issicek/ıssıcak sıcak, sıcaklık TTü issi a.a. +çAk

sıç|mak

<< ETü sıç- dışkılamak <<? ETü *sırış- ETü sırı- (balçık) bulaşmak, (köpek) dışkılamak +Iş-

sıçan

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
sıçġan yılı [12 yıllık Türk/Çin takviminde bir yıl] Çağ: [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
sıçkan (...) sıçan [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
fâre, ya'nî kesegen, Türkçe sıçan dedikleri muzırr...

<< ETü sıçġan fare, sıçan ETü sıç- +(g)An

 sıç-

Benzer sözcükler: fındık sıçanı


21.02.2020
sıçra|mak

<< ETü saçra- sıçramak ETü *saçır +(g)A- ETü saç-

sıdk

Ar ṣidḳ صِدْق z [#ṣdḳ fiˁl ] doğruluk, dostluk, sadakat Ar ṣadaḳa صَدَقَ zdoğru idi, dost idi

sıfat

Ar ṣifa(t) صفة z [#wṣf fiˁla(t) mr.] 1. tasvir etme, niteleme, 2. nitelik Ar waṣafa وصف zniteledi

sıfır

Ar ṣifr صفر z [#ṣfr fiˁl ] hiç, boşluk, sıfır sayısı Ar ṣafira صفر zboş idi, boşaldı

sığ

<< ETü sık kısa, derin olmayan, az ETü sı- kırmak +I(g)