sıç|mak

shot

İng shot 1. atış, vuruş, 2. tek dikişte içilen içki, bu amaçla kullanılan ölçek, özellikle tekila bardağı İng shoot atmak, fırlatmak, silahla vurmak

showroom

İng showroom sergi salonu § İng show göstermek, sergilemek İng room oda, mekân (<< Ger *rūm mekân, alan )

sı|mak

<< ETü sı- kırmak, kesmek, mec. yenmek, öldürmek

sıbt

Ar sibṭ سبط z [#sbṭ fiˁl ] torun, zürriyet, özellikle Beni İsrail'in on iki kabilesi

sıcak

<< TTü issicek/ıssıcak sıcak, sıcaklık TTü issi a.a. +çAk

sıç|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er sıçdı: taġawwaṭa al-racūl. (...) sıçġan ... sıçġak ... sıçıt- ... sıçtur-

<< ETü sıç- dışkılamak <<? ETü *sırış- ETü sırı- (balçık) bulaşmak, (köpek) dışkılamak +Iş-

 sır2

Benzer sözcükler: sıçılmak, sıçkı, sıçtırmak

Bu maddeye gönderenler: mıç-, sıçan


21.02.2020
sıçan

<< ETü sıçġan fare, sıçan ETü sıç- +(g)An

sıçra|mak

<< ETü saçra- sıçramak ETü *saçır +(g)A- ETü saç-

sıdk

Ar ṣidḳ صِدْق z [#ṣdḳ fiˁl ] doğruluk, dostluk, sadakat Ar ṣadaḳa صَدَقَ zdoğru idi, dost idi

sıfat

Ar ṣifa(t) صفة z [#wṣf fiˁla(t) mr.] 1. tasvir etme, niteleme, 2. nitelik Ar waṣafa وصف zniteledi

sıfır

Ar ṣifr صفر z [#ṣfr fiˁl ] hiç, boşluk, sıfır sayısı Ar ṣafira صفر zboş idi, boşaldı