süz|mek

sütliman

Yun sotolimáni σοτολιμάνι zliman altı, iç liman (Kaynak: LF sf. §848.)

sütre

Ar sutra(t) سُترة z [#str fuˁla(t) ] örtü, perde, paravan, özellikle namaz sırasında öne asılan perde Ar satara سَتَرَ zörttü

sütun

Fa sutūn/ustūn ستون zdirek, sütun << OFa stūn a.a. (≈ Ave stūna- a.a. ≈ Sans sthūnā स्थूणा za.a. ) << HAvr *sth₂-uh₂-néh₂ (*st-ū-nā́) durdurmak, dikmek << HAvr *steh₂- (*stā-) durmak

süvari

Fa suvār سوار zata binen, binici << OFa asvār a.a. OFa asb/asp at

süveter

İng sweater 1. «terleten», sporcuların idman sırasında giydiği yün kazak, 2. her türlü yün kazak İng sweat (ad) ter, (fiil) terlemek +er << Ger *swait- << HAvr *swei̯d- a.a.

süz|mek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
köŋülüg süzer arıtur içün [gönlü süzüp arıttığı için] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol sūw süzdi [[suyu süzerek arıttı]], süzüldi, süzme, süzük KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
süzme [[süzülmüş yoğurt ve kısık bakış - 'süzme gözlü' ve 'göz süzdi' denir]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
süzülmek: Immotis alis per aërem se demittere [kanat çırpmadan havada kaymak] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
süzme yoğurt

<< ETü süz- (sıvı) akıtmak, filtre etmek << ETü *süd-

Not: Karş. Moğ sigü- "köpüğünü veya kaymağını almak, süzmek, sızdırmak". Türkçe fiili Moğ *sigüre- eşdeğeridir. • "Havada uçmak" anlamında süzülmek fiilinin anlam evrimi anlaşılamadı.

Benzer sözcükler: süzdürmek, süzek, süzgü, süzgün, süzme, süzük, süzülmek

Bu maddeye gönderenler: süt (sütlaç, sütleğen), süzgeç


09.08.2020
süzet

Fr crêpe suzette karamelize şeker, portakal kabuğu ve Grand Marnier ile yapılan bir tatlı (İlk kullanım: 1896 Henri Charpentier, Fr. aşçı.) Fr Suzette [küç.] bir kadın adı Fr Suzanne a.a. +et° Lat Susanna a.a. İbr şōşana שושנה zzambak, bir kadın adı

süzgeç

<< TTü süzgüç TTü süz- +(g)Uç

svastika

Alm Swastika gamalı haç Sans svastika talih simgesi, a.a. Sans svásti talih, kut, hayır § Sans iyi, kutlu, hayırlı (<< HAvr *h₁su- (*esu-) a.a. ) Sans astí olma

swap

İng swap takas, ticaret ve finansta bir deyim onom

swinger

İng swinger 1. oynak, canlı kişi, 2. swing dansı yapan, 3. eş değiştokuşu yapan İng swing salınmak, oynamak +er