süt

sürveyan

Fransızca surveillant "gece nöbetçisi, yatılı okullarda yatakhane görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surveiller "nöbeti tutmak, birinin başında beklemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca veiller "uyanık kalmak, beklemek" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen vigilare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vigil "(gece) uyanık kalma" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵ-eli- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵ-2 "canlı ve diri olmak, uyanık olmak" kökünden türetilmiştir.

süs

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

süs|mek

Eski Türkçe süs- "kafa vurmak, toslamak" fiilinden evrilmiştir.

süsen

Arapça ve Farsça sūsan veya sawsan سوسن z "soğanlı bir bitki, zambak veya iris" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şūşanā שושנא z "zambak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen şōşanā sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Eski Mısır dilinde şşn "bir tür çiçek, lotus" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

süspansiyon

Fransızca suspension "asma, asılma, asılı durma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen suspensio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince suspéndere "asmak, aşağı sarkıtmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pendére, pens- "sarkıtmak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

süt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sǖt: al-laban.

Köken

Eski Türkçe sǖt "süt" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *süd- "(sıvı) sızdırmak, damlatmak" biçiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için süz- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Moğolca sün (aynı anlamda). Ayrıca Eski Türkçe sül "ette ve ağaçta olan yaşlık", süz- "sıvısını çıkarmak", belki sügrüg "kadın cinsel organı".

Benzer sözcükler

aslan sütü, kuş sütü, süt anası, süt çocuğu, süt dişi, süt tozu, sütlemek, sütlü, sütlüce, sütübozuk

Bu maddeye gönderenler

sütlaç, sütleğen


10.12.2015
sütlaç

Türkiye Türkçesi sütlü aş "sütlü pirinç aşı" deyiminden evrilmiştir.

sütleğen

Türkiye Türkçesi sütle- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

sütliman

Yeni Yunanca sotolimáni σοτολιμάνι z "liman altı, iç liman" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant sf. §848.)

sütre

Arapça str kökünden gelen sutra(t) سُترة z "örtü, perde, paravan, özellikle namaz sırasında öne asılan perde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça satara سَتَرَ z "örttü" fiilinin fuˁla(t) vezninde türevidir.

sütun

Farsça sutūn veya ustūn ستون z "direk, sütun" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen stūn sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen stūna- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sthūnā स्थूणा z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sth₂-uh₂-néh₂ (*st-ū-nā́) "durdurmak, dikmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) "durmak" biçiminden evrilmiştir.