sürme

sürfe

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sürfile

Fransızca surfiler "kumaşın tarazlanmasını önlemek amacıyla kenarlarını dikmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca fil "iplik" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen filum sözcüğünden alıntıdır.

sürgü

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

sürgün

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

sürklase

Fransızca surclasser "sınıf bindirmek, açık farkla üstün gelmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca classe "sınıf, kategori" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sürme
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
sürme: al-iṯmid

Köken

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) sürme "göze sürülen boya" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sür- fiilinden Eski Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sür- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sürmelemek, sürmeli


07.05.2015
sürmenaj

Fransızca surmenage "aşırı çalışmadan ileri gelen bünye bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surmener "(hayvanı) aşırı gütmek, fazla sürmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca mener "gütmek, sürmek" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir.

sürpriz

Fransızca surprise "baskın, olağanüstü vergi [esk.], epilepsi krizi [esk.], beklenmedik rastlantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surprendre "üstüne gelme, uğrama" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük Fransızca prendre, pris- "tutma" sözcüğünden super+ önekiyle türetilmiştir.

sürre

Arapça ṣrr kökünden gelen ṣurra(t) صرّة z "çıkın, heybe, bohça" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarra صرّ z "torba veya tulum şeklinde bağladı, dişi devenin memesini düğümledi" fiilinden türetilmiştir.

sürrealizm

Fransızca surréalisme "gerçeküstücülük" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1917 Guillaume Apollinaire, Fr. şair.) Fransızca sözcük Fransızca surréél "gerçeküstü" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca sur "üst, üzeri, fazla" (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen super sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca réél "gerçek" sözcüklerinin bileşiğidir.

sürşarj

Fransızca surcharge "ek yük, ek ücret, ek vergi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surcharger "üstüne yük bindirmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Fransızca charge "yük" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.