sürgü

süreğen

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

sürek

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

süreyya

Arapça s̠ry kökünden gelen ṯurayyā ثريّا z "Ülker takımyıldızı, Pleiades" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯarā "çok idi, bol idi" fiilinin fuˁaylā vezninde küçültme halidir.

sürfe

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sürfile

Fransızca surfiler "kumaşın tarazlanmasını önlemek amacıyla kenarlarını dikmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca fil "iplik" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen filum sözcüğünden alıntıdır.

sürgü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
χāk-kaş [Fa.]: Ekinciler sürgüsi ki ekin ektikten soŋra tarla düz olup toχum basılın deyü ektükleri yér üzerine sürerler Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
sürgü: Dentale di spianar la terra [dişli toprak sürme aleti]. Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sürgü demiri: Tırkas [kapı sürgüsü].

Köken

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sür- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sürgülemek


10.06.2015
sürgün

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

sürklase

Fransızca surclasser "sınıf bindirmek, açık farkla üstün gelmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca classe "sınıf, kategori" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sürme

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) sürme "göze sürülen boya" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sür- fiilinden Eski Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

sürmenaj

Fransızca surmenage "aşırı çalışmadan ileri gelen bünye bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surmener "(hayvanı) aşırı gütmek, fazla sürmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca mener "gütmek, sürmek" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir.

sürpriz

Fransızca surprise "baskın, olağanüstü vergi [esk.], epilepsi krizi [esk.], beklenmedik rastlantı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surprendre "üstüne gelme, uğrama" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük Fransızca prendre, pris- "tutma" sözcüğünden super+ önekiyle türetilmiştir.