sürfile

süreç

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

süreğen

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

sürek

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

süreyya

Arapça s̠ry kökünden gelen ṯurayyā ثريّا z "Ülker takımyıldızı, Pleiades" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯarā "çok idi, bol idi" fiilinin fuˁaylā vezninde küçültme halidir.

sürfe

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sürfile
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Fransızca surfiler "kumaşın tarazlanmasını önlemek amacıyla kenarlarını dikmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca fil "iplik" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen filum sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için file maddesine bakınız.


30.09.2017
sürgü

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

sürgün

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

sürklase

Fransızca surclasser "sınıf bindirmek, açık farkla üstün gelmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca classe "sınıf, kategori" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sürme

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) sürme "göze sürülen boya" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe sür- fiilinden Eski Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

sürmenaj

Fransızca surmenage "aşırı çalışmadan ileri gelen bünye bozukluğu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surmener "(hayvanı) aşırı gütmek, fazla sürmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca mener "gütmek, sürmek" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir.