sürek

sürat

Arapça srˁ kökünden gelen surˁa(t) سرعة z "hızlı gitme, hız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saraˁa سرع z "hızlı gitti" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

sürç|mek

Eski Türkçe sürç- "ayağı takılmak, tökezlemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sür- "yürütmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

süre

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Yeni Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

süreç

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

süreğen

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

sürek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sürek: Devam, beka (...) Sürekli: Müstedām [devam eden]

Köken

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sür- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sürek avı, sürekli, süreklilik, süreksiz


27.10.2014
süreyya

Arapça s̠ry kökünden gelen ṯurayyā ثريّا z "Ülker takımyıldızı, Pleiades" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯarā "çok idi, bol idi" fiilinin fuˁaylā vezninde küçültme halidir.

sürfe

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sürfile

Fransızca surfiler "kumaşın tarazlanmasını önlemek amacıyla kenarlarını dikmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca fil "iplik" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen filum sözcüğünden alıntıdır.

sürgü

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

sürgün

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.