sürüngen

sürü

Eski Türkçe sürüg "sürülen şey, hayvan sürüsü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sür- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

sürü|mek

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) sürü- "gütmek, sürüklemek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen sür- fiili ile eş kökenlidir.

sürükle|mek

Türkiye Türkçesi sürük "sürülen şey, sürü" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sürüm

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

sürünceme

Türkiye Türkçesi sürün- fiilinden türetilmiştir.

sürüngen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
sürüngen = Zâkife = Réptile

Köken

Türkiye Türkçesi sürün- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sür- maddesine bakınız.


02.11.2013
sürveyan

Fransızca surveillant "gece nöbetçisi, yatılı okullarda yatakhane görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surveiller "nöbeti tutmak, birinin başında beklemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca veiller "uyanık kalmak, beklemek" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen vigilare fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince vigil "(gece) uyanık kalma" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵ-eli- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵ-2 "canlı ve diri olmak, uyanık olmak" kökünden türetilmiştir.

süs

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

süs|mek

Eski Türkçe süs- "kafa vurmak, toslamak" fiilinden evrilmiştir.

süsen

Arapça ve Farsça sūsan veya sawsan سوسن z "soğanlı bir bitki, zambak veya iris" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şūşanā שושנא z "zambak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen şōşanā sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Eski Mısır dilinde şşn "bir tür çiçek, lotus" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

süspansiyon

Fransızca suspension "asma, asılma, asılı durma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen suspensio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince suspéndere "asmak, aşağı sarkıtmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince pendére, pens- "sarkıtmak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.