sürü|mek

sürşarj

Fr surcharge [dev.] ek yük, ek ücret, ek vergi Fr surcharger [den.] üstüne yük bindirmek Fr super+ charge yük

sürt|mek

<< ETü sürt- (yağ vb.) sürmek, ovmak, kaşımak ETü sür- gütmek, yaymak +It-

sürtük

<< ETü sürtük sürtünen şey veya kişi, lezbiyen ETü sürt- +Uk

sürur

Ar surūr سرور z [#srr fuˁūl msd.] neşe, sevinç, gülme Ar sarra سَرَّ zsevindi, güldü Ar surra(t) سرّة zgöbek çukuru, umbilicus

sürü

<< ETü sürüg sürülen şey, hayvan sürüsü ETü sür- +I(g)

sürü|mek

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
sürüdi: saḥaba [sürükledi] (...) sürütti: masaḥa wa maḥā [sürttü, kazıdı] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ayak sürümek

<< OTü-KT sürü- gütmek, sürüklemek ≈ ETü sür- a.a.

 sür-

Not: 14. yy'dan itibaren TTü sıkça görülen sürük- "sürülmek, sürünmek" fiilinden evrilmiş olması muhtemeldir. Ancak sürük- geçişsiz, sürü- geçişli anlam taşır.

Benzer sözcükler: sürütmek


10.06.2015
sürükle|mek

TTü sürük sürülen şey, sürü +lA- TTü sür- +Uk

sürüm

TTü sür- +Im

sürünceme

TTü sürün-

sürüngen

TTü sürün- +(g)An

sürveyan

Fr surveillant gece nöbetçisi, yatılı okullarda yatakhane görevlisi Fr surveiller nöbeti tutmak, birinin başında beklemek +ent° Fr super+ veiller uyanık kalmak, beklemek Lat vigilare [den.] a.a. Lat vigil (gece) uyanık kalma << HAvr *weǵ-eli- HAvr *weǵ-2 canlı ve diri olmak, uyanık olmak