sürü

sürrealizm

Fransızca surréalisme "gerçeküstücülük" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1917 Guillaume Apollinaire, Fr. şair.) Fransızca sözcük Fransızca surréél "gerçeküstü" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca sur "üst, üzeri, fazla" (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen super sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca réél "gerçek" sözcüklerinin bileşiğidir.

sürşarj

Fransızca surcharge "ek yük, ek ücret, ek vergi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surcharger "üstüne yük bindirmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Fransızca charge "yük" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

sürt|mek

Eski Türkçe sürt- "(yağ vb.) sürmek, ovmak, kaşımak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe sür- "gütmek, yaymak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

sürtük

Eski Türkçe sürtük "sürtünen şey veya kişi, lezbiyen" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sürt- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sürur

Arapça srr kökünden gelen surūr سرور z "neşe, sevinç, gülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sarra سَرَّ z "sevindi, güldü" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça surra(t) سرّة z "göbek çukuru, umbilicus" sözcüğünden türetilmiştir.

sürü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Türkische Turfantexte 1-9, Uygurca metinler, 900 yılından önce]
yunt sürügi [at sürüsü] Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
bir suruk - Alm: eyn herr [ein Heer, çok]

Köken

Eski Türkçe sürüg "sürülen şey, hayvan sürüsü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sür- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sür- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sürü psikolojisi, sürüsüne bereket


15.04.2015
sürü|mek

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) sürü- "gütmek, sürüklemek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen sür- fiili ile eş kökenlidir.

sürükle|mek

Türkiye Türkçesi sürük "sürülen şey, sürü" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

sürüm

Türkiye Türkçesi sür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

sürünceme

Türkiye Türkçesi sürün- fiilinden türetilmiştir.

sürüngen

Türkiye Türkçesi sürün- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.