sürç|mek

süpür|mek

<< ETü sipir- süpürmek ≈ Moğ sigürde-/sirbe- a.a.

süpürge

<< ETü sipürgü süpürme aleti ETü sipür- +gU

sür|mek

<< ETü sür- gütmek, yürütmek, kovmak

sürahi

Ar ṣurāḥ صراح z [#ṣrḥ] şeffaf, kristal, cam Ar ṣaraḥa (su) saf ve berrak idi

sürat

Ar surˁa(t) سرعة z [#srˁ fuˁla(t) msd.] hızlı gitme, hız Ar saraˁa سرع zhızlı gitti

sürç|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
at sürçdi [[at tökezledi]] TTü: sürç "hata" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sürç: Hevfe [tökezlemek], suç, taksir. sürç-i lisan [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
sürçü lisan: 'dil sürçmesi' anlamında kullanılan kural dışı bir deyim.

<< ETü sürç- ayağı takılmak, tökezlemek ETü sür- yürütmek +Iş-

 sür-

Not: +Iş- geçişsizlik ve işteşlik eki ile *sürş- fiilini /r/ sesi etkisiyle dissimile edilmiş biçimidir.

Benzer sözcükler: sürç-i lisan


30.09.2017
süre

TTü sür- +A

süreç

TTü sür- +(g)Aç

süreğen

TTü sür- +(g)An

sürek

TTü sür- +(g)Ak

süreyya

Ar ṯurayyā ثريّا z [#s̠ry fuˁaylā küç.] Ülker takımyıldızı, Pleiades Ar ṯarā çok idi, bol idi