süphan

süper

Fransızca ve İngilizce super "üstün, aşırı, çok (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen superior sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince super "üst, üzeri, yukarı (edat ve fiil öneki)" sözcüğünün kıyas halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" kökünden türetilmiştir.

süperlatif

Fransızca superlatif veya İngilizce superlative "gramerde sıfat veya zarfın abartı hali, en çok, had safhada" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince superlativus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince superlatus "üste-taşınmış" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince ferre, latus "getirmek, taşımak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

süpermarket

İngilizce supermarket "üstün-pazar" sözcüğünden alıntıdır.

süpersonik

İngilizce supersonic "«ses üstü», ses hızını aşan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince super "üst, üzeri (edat)" ve Latince sonus "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

süpervizör

İngilizce supervisor "gözetici, denetleyici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince supervidere "gözetmek, denetlemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince super "üst, üzeri" ve Latince videre, vis- "bakmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

süphan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
sübḥāna'llāh

Köken

Arapça sbḥ kökünden gelen subḥān سُبْحَان z "(özellikle tanrıyı) övme, tenzih etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şbḥ kökünden gelen şəbaḥ, şbāḥā שְׁבַח z "artmak, bolluk, bereket; övmek" fiili ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Arapça sabbaḥa "övdü, yüceltti" fiili isimden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

süphanallah

Bu maddeye gönderenler

fesuphanallah, sübhaneke, tespih


27.01.2018
süpozituar

Fransızca suppositoire "makattan kullanılan fitil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince suppositorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince supponere "alta koymak" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

süpür|mek

Eski Türkçe sipir- "süpürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Moğolca aynı anlama gelen sigürde- veya sirbe- fiili ile eş kökenlidir.

süpürge

Eski Türkçe sipürgü "süpürme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sipür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

sür|mek

Eski Türkçe sür- "gütmek, yürütmek, kovmak" fiilinden evrilmiştir.

sürahi

Arapça ṣrḥ kökünden gelen ṣurāḥ صراح z "şeffaf, kristal, cam" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṣaraḥa "(su) saf ve berrak idi" fiilinden türetilmiştir.