süpervizör

sünni

Arapça sunnī سنّى z "Peygamber sünnetini izleyen, ortodoks" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça snn kökünden gelen sunna(t) سنّة z sözcüğünün nisbet halidir.

süper

Fransızca ve İngilizce super "üstün, aşırı, çok (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen superior sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince super "üst, üzeri, yukarı (edat ve fiil öneki)" sözcüğünün kıyas halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" kökünden türetilmiştir.

süperlatif

Fransızca superlatif veya İngilizce superlative "gramerde sıfat veya zarfın abartı hali, en çok, had safhada" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince superlativus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince superlatus "üste-taşınmış" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince ferre, latus "getirmek, taşımak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

süpermarket

İngilizce supermarket "üstün-pazar" sözcüğünden alıntıdır.

süpersonik

İngilizce supersonic "«ses üstü», ses hızını aşan" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince super "üst, üzeri (edat)" ve Latince sonus "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

süpervizör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1969]
Hacettepe Hastahanesinin ilgili süpervizörleri, hemşire ve öğrenci hemşirelerine

Köken

İngilizce supervisor "gözetici, denetleyici" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince supervidere "gözetmek, denetlemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince super "üst, üzeri" ve Latince videre, vis- "bakmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için vizyon maddesine bakınız.


13.01.2015
süphan

Arapça sbḥ kökünden gelen subḥān سُبْحَان z "(özellikle tanrıyı) övme, tenzih etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şbḥ kökünden gelen şəbaḥ, şbāḥā שְׁבַח z "artmak, bolluk, bereket; övmek" fiili ile eş kökenlidir.

süpozituar

Fransızca suppositoire "makattan kullanılan fitil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince suppositorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince supponere "alta koymak" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ponere, pos- "koymak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir.

süpür|mek

Eski Türkçe sipir- "süpürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Moğolca aynı anlama gelen sigürde- veya sirbe- fiili ile eş kökenlidir.

süpürge

Eski Türkçe sipürgü "süpürme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sipür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

sür|mek

Eski Türkçe sür- "gütmek, yürütmek, kovmak" fiilinden evrilmiştir.