süpür|mek

süpermarket

İng supermarket üstün-pazar

süpersonik

İng supersonic «ses üstü», ses hızını aşan § Lat super üst, üzeri (edat) Lat sonus ses +ic°

süpervizör

İng supervisor gözetici, denetleyici Lat supervidere gözetmek, denetlemek +(t)or § Lat super üst, üzeri Lat videre, vis- bakmak

süphan

Ar subḥān سُبْحَان z [#sbḥ fuˁlān msd.] (özellikle tanrıyı) övme, tenzih etme ≈ Aram şəbaḥ, şbāḥā שְׁבַח z [#şbḥ] artmak, bolluk, bereket; övmek

süpozituar

Fr suppositoire makattan kullanılan fitil OLat suppositorium Lat supponere alta koymak +(t)orium Lat sub+ ponere, pos- koymak

süpür|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ew süpürdi: kanasa [süpürdü] ... süpründi: ḳumāma [çer çöp]

<< ETü sipir- süpürmek ≈ Moğ sigürde-/sirbe- a.a.

Not: Karş. Moğ sigür "süpürge", sirbe- "süpürmek", sirbegül "bir tür süpürge". • ETü *sibir- > süz- "süzmek" ve ETü sibirgü > sibürgü "süzgü, süpürgü" şeklinde ikili bir evrim düşünülebilir. Böyle ise, sipür- fiili isimden geri türetilmiş olmalıdır.

Benzer sözcükler: süprüntü, süpürtmek, süpürülmek

Bu maddeye gönderenler: süpürge


05.03.2020
süpürge

<< ETü sipürgü süpürme aleti ETü sipür- +gU

sür|mek

<< ETü sür- gütmek, yürütmek, kovmak

sürahi

Ar ṣurāḥ صراح z [#ṣrḥ] şeffaf, kristal, cam Ar ṣaraḥa (su) saf ve berrak idi

sürat

Ar surˁa(t) سرعة z [#srˁ fuˁla(t) msd.] hızlı gitme, hız Ar saraˁa سرع zhızlı gitti

sürç|mek

<< ETü sürç- ayağı takılmak, tökezlemek ETü sür- yürütmek +Iş-