süngü

sümük

Türkiye Türkçesi sümkürük "burun akıntısı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi sümkür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sün|mek

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) sün- "uzanmak, uzamak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen sun- fiili ile eş kökenlidir.

süne

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sünepe

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

sünger

Yeni Yunanca sfungárion σφουγγάριον z "sünger" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen spóngos veya sphóngos σφόγγος z sözcüğünün küçültme halidir.

süngü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
süŋüg batımı karıg söküpen [mızrak batımı karı aşıp] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
süŋgü [[mızrak, kargı]]

Köken

Eski Türkçe süŋüg veya süŋgü "mızrak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe süŋ- "batmak, sinmek, içine girmek" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sin- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eski Türkçe batrak > bayrak sözcüğüyle eş anlamlıdır.

Benzer sözcükler

süngülemek

Bu maddeye gönderenler

şimşek


03.03.2015
sünnet

Arapça snn kökünden gelen sunna(t) سنّة z "1. gelenek, töre, özellikle Peygamberin geleneği, 2. penis kesme geleneği ve töreni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanna سنّ z "dişledi, diş kesti, bıçak biledi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir. Bu sözcük Arapça sinn سنّ z "1. diş, 2. ergenliğe geçiş yaşı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

sünni

Arapça sunnī سنّى z "Peygamber sünnetini izleyen, ortodoks" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça snn kökünden gelen sunna(t) سنّة z sözcüğünün nisbet halidir.

süper

Fransızca ve İngilizce super "üstün, aşırı, çok (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen superior sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince super "üst, üzeri, yukarı (edat ve fiil öneki)" sözcüğünün kıyas halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" kökünden türetilmiştir.

süperlatif

Fransızca superlatif veya İngilizce superlative "gramerde sıfat veya zarfın abartı hali, en çok, had safhada" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince superlativus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince superlatus "üste-taşınmış" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince ferre, latus "getirmek, taşımak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

süpermarket

İngilizce supermarket "üstün-pazar" sözcüğünden alıntıdır.