sümen

süluk

Arapça slk kökünden gelen sulūk سلوك z "yola gitme, bir yol izleme, (mec.) tarikate mensup olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سلك z "yol gitti, seyahat etti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

sülük

Farsça zalū veya zalūk زلو/زلوك z "sülük" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen zarūk veya zrūk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen calikā veya calūkā जलिका/जलूका z sözcüğü ile eş kökenlidir.

sülün

Eski Türkçe süglin "eti yenen bir kuş, sülün" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sögül- "kızartmak" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sülüs

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen ṯuluṯ ثلث z "üçlü, üçte bir, üçlü orantıya dayalı bir tür yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

sümbül

Arapça sunbul veya sunbula(t) سنبل/سنبلة z "1. başak, 2. başak şeklinde bir çiçek, hyacinthus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice şībbəleth שִׁבֹּלֶת z "başak" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1557.) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şubultu sözcüğü ile eş kökenlidir.

sümen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Kâğıt ve kalemlerin (...) El defterlerile sümen vesairenin (...) Yazı makinesi şeridi ve müteferrik levazımı kırtasiyenin

Köken

Fransızca sous-main "«el altı», yazı masasında kâğıdın altına konan altlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca main "el" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen manus sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için manüel maddesine bakınız.

Ek açıklama

Doğrusu sumen olmalıdır. Sümen yazımı galat-ı meşhurdur.

Benzer sözcükler

sumen, sümenaltı


19.08.2017
sümkür|mek

Orta Türkçe sümkür- "burun temizlemek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

sümme

Arapça ṯumma ثُمَّ z "sonra, daha" parçacığından alıntıdır.

sümsük

Türkiye Türkçesi süm- "görgüsüzce yemek, sömürmek" fiilinden türetilmiştir.

sümük

Türkiye Türkçesi sümkürük "burun akıntısı" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi sümkür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

sün|mek

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) sün- "uzanmak, uzamak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen sun- fiili ile eş kökenlidir.