süluk

sükût

Arapça skt kökünden gelen sukūt سكوت z "sessizlik, susma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakata سكت z "sustu" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

sülale

Arapça sll kökünden gelen sulāla(t) سلالة z "soy, bir kişinin soyundan gelenler, hanedan" sözcüğünden alıntıdır.

sülasi

Arapça ṯulāṯī ثلاثى z "üçlü, üçgen, Arapça gramerde üç harften oluşan (kelime kökü)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

süleğen

Arapça saliḳūn veya sariḳūn سلقون/سرقون z "kurşundan elde edilen bir kırmızı boya, kurşun tetraoksit, minium" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca syrikón συρικόν z "Suriye'ye özgü şey" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Syría "Suriye" özel adından türetilmiştir.

sülfür

Fransızca sulfure "kükürt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sulpur veya sulphur sözcüğünden alıntıdır.

süluk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hayalî, Ravzatü'l-envâr, 1449]
Mısr'da var-ıdı bir pīr-i sālik / sülūk étmiş-idi χayli mesālik.

Köken

Arapça slk kökünden gelen sulūk سلوك z "yola gitme, bir yol izleme, (mec.) tarikate mensup olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سلك z "yol gitti, seyahat etti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

Daha fazla bilgi için silk maddesine bakınız.


01.12.2017
sülük

Farsça zalū veya zalūk زلو/زلوك z "sülük" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen zarūk veya zrūk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen calikā veya calūkā जलिका/जलूका z sözcüğü ile eş kökenlidir.

sülün

Eski Türkçe süglin "eti yenen bir kuş, sülün" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sögül- "kızartmak" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

sülüs

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen ṯuluṯ ثلث z "üçlü, üçte bir, üçlü orantıya dayalı bir tür yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

sümbül

Arapça sunbul veya sunbula(t) سنبل/سنبلة z "1. başak, 2. başak şeklinde bir çiçek, hyacinthus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice şībbəleth שִׁבֹּלֶת z "başak" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1557.) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şubultu sözcüğü ile eş kökenlidir.

sümen

Fransızca sous-main "«el altı», yazı masasında kâğıdın altına konan altlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca main "el" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen manus sözcüğünden evrilmiştir.