sülün

sülasi

Arapça ṯulāṯī ثلاثى z "üçlü, üçgen, Arapça gramerde üç harften oluşan (kelime kökü)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

süleğen

Arapça saliḳūn veya sariḳūn سلقون/سرقون z "kurşundan elde edilen bir kırmızı boya, kurşun tetraoksit, minium" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca syrikón συρικόν z "Suriye'ye özgü şey" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Syría "Suriye" özel adından türetilmiştir.

sülfür

Fransızca sulfure "kükürt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sulpur veya sulphur sözcüğünden alıntıdır.

süluk

Arapça slk kökünden gelen sulūk سلوك z "yola gitme, bir yol izleme, (mec.) tarikate mensup olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سلك z "yol gitti, seyahat etti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

sülük

Farsça zalū veya zalūk زلو/زلوك z "sülük" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen zarūk veya zrūk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen calikā veya calūkā जलिका/जलूका z sözcüğü ile eş kökenlidir.

sülün
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
süglin, süwlin: al-tadrūc Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
süğlün سوگلون

Köken

Eski Türkçe süglin "eti yenen bir kuş, sülün" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sögül- "kızartmak" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için söğüş maddesine bakınız.


03.03.2015
sülüs

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen ṯuluṯ ثلث z "üçlü, üçte bir, üçlü orantıya dayalı bir tür yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünden türetilmiştir.

sümbül

Arapça sunbul veya sunbula(t) سنبل/سنبلة z "1. başak, 2. başak şeklinde bir çiçek, hyacinthus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice şībbəleth שִׁבֹּלֶת z "başak" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1557.) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şubultu sözcüğü ile eş kökenlidir.

sümen

Fransızca sous-main "«el altı», yazı masasında kâğıdın altına konan altlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca main "el" sözcüğünden sub+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen manus sözcüğünden evrilmiştir.

sümkür|mek

Orta Türkçe sümkür- "burun temizlemek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

sümme

Arapça ṯumma ثُمَّ z "sonra, daha" parçacığından alıntıdır.